Bokföring – Ekontera – Redovisningsbyrå i Alvesta
Bokföring och Redovisning

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta bokföring enligt lag. Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika affärshändelser, t.ex. inköp och försäljning, på olika konton. Bokföringen ordnar affärshändelserna i företaget systematiskt i huvudbok (per konto) och i verifikationslista (i tidsordning).

Våra tjänster:

Redovisning i praktiken

Löpande under räkenskapsåret sköts bokföringen och hjälper till med att hålla kontroll på företagets medel. Redovisning är en sammanställning av det som är bokfört. Under löpande år är det balans- och resultaträkningar som visar företagets resultat och ställning. När räkenskapsåret är slut avslutas året med ett årsbokslut och/eller en årsredovisning. Redovisningen ska följa en strikt lagstiftning som bl a bygger på Svensk Skattelagstiftning. Årsredovisningar är offentliga handlingar och är viktig för bolagets affärsmässiga samarbeten. Arbete med redovisning är oftast komplext och bör utföras av någon som är expert på området, förslagsvis en Auktoriserad redovisningskonsult.

God redovisning höjer värdet
Förutom du själv så finns ett antal intressenter som är intresserade av hur ditt företag går och hur det sköts. Genom att ha ordning på din bokföring kan olika intressenter få information om ditt företag.

Hör gärna av dig

Scroll to Top