Löner | Ekontera - Redovisningsbyrå i Alvesta
Löner

Lön är ofta företagets viktigaste och största post. Lönehantering innefattar en hel del administrativt arbete samtidigt som det är viktigt att allt blir rätt. Lön är den del som alla anställda på ett företag alltid har rätt till enligt lag och något som är en viktig del i svensk lagstiftning. Utöver själva grundlönen i sig så tillkommer ofta även poster som förmåner, semesterersättning och sjuklön. Eftersom lön är en stor post med omfattande regelverk, vilket betyder stort ansvar, så kan företaget välja att antingen anställa en löneadministratör eller en lönekonsult som sköter den biten. Alternativet är att outsourca lönehanteringen till en Redovisningskonsult där kompetens inom området löneadministration finns.

Vi har viktig kunskap
En Redovisningskonsult har ofta kunskap inom ekonomiska specialistområden där de är verksamma som konsulter där ingår bland annat lönehantering. En lönehantering är väldigt viktig att den blir rätt. Så chansa inte med lönen utan outsourca den på en kompetent Auktoriserad Redovisningsbyrå, vi hjälper dig!

Hör gärna av dig

Scroll to Top