Tips – Ekontera – Redovisningsbyrå i Alvesta
Sommartips från Ekontera
Sommartips från Ekontera
1.Visa uppskattning till dina anställda inför semestern

Stöd det lokala näringslivet
Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kronor/anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda under perioden 1 juni 2020 –31 december 2020. Detta gäller alltså förutom de skattefria gåvor som arbetsgivare kan ge anställda enligt dagens regler.

2. Ha kontroll på dina betalningsrutiner!

Även under sommaren
Risken ökar betydligt för bluffakturor under semestertider, så se till att hantera dessa korrekt.
Betala INTE och bestrid fakturan. Om du får en faktura som är felaktig stryk ett streck över och skriv ”bestrides” och returnera till avsändaren så fort du kan. Skriv inte något mer än bara ”bestrides” och skriv aldrig under med din namnteckning.

3 Förlorat på Covid-19?
Nu finns möjlighet att ansöka om omställningsstöd om du har tappat mer än 30% av er omsättning under mars-april 2020 jämfört med mars-april 2019.

Hör gärna av dig

Myter om byte av redovisningsbyrå

Det är krångligt och svårt, de har ju koll på alla mina papper
Fel- det är enkelt att byta redovisningsbyrå. Har man bokföringen i molnet är det ännu lättare. Annars ber man bara om en SIE4 fil eller säkerhetskopia, det har man alltid rätt till. Bokföringen är din egendom så det ska aldrig vara svårt att få ut dessa papper.

Ska man byta ska man göra det vid bokslut
Fel- det bästa är att göra bytet under löpande år då den redovisningskonsulten har mer tid för att sätta sig in i verksamheten.

Scroll to Top